Pozdro od Marciniaka

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psie_Pole_%28miasto%29